Οδηγός Τμηματικών Ομάδων Εργασίας

Οδηγός για τις Τμηματικές Ομάδες Εργασίας (ΤΟΕ) του έργου που περιγράφει τις κύριες δραστηριότητες τους στο πλαίσιο του έργου.  (Νοέμβριος 2013)