Οδηγός δημιουργίας προσβάσιμων PowerPoint10

Σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-PowerPoint 2010.