Οδηγός δημιουργίας προσβάσιμων Word10

Σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2010.