Οδηγοί ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού

Επικαιροποιημένοι οδηγοί ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για τα ανοικτά μαθήματα (παρουσιάσεις και έγγραφα κειμένου).