Η πρόσκληση

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 101 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», Κατηγορία Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» για την Πράξη: 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ TA ΤΕΙ – ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (HELLENIC ACADEMIC OPENCOURSES) – ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» συνολικού προϋπολογισμού 17.500.000 ευρώ.
 
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
  1. Οι πλήρεις πληροφορίες για την πρόσκληση μπορούν να ευρεθούν στον Ιστότοπο του Ε.Π. Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης.
  2. Κατεβάστε το Αρχείο της Πρόσκλησης (PDF, 784KB).
  3. Κατεβάστε τα Συνοδευτικά Αρχεία της Πρόσκλησης (ZIP, 727KB).
  4. Ενημερωθείτε για την Τροποποίηση της Πρόσκλησης (PDF, 620KB).