Αίτηση Συμμετοχής Μαθήματος

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο έργο των Ανοικτών Μαθημάτων, μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την συνημμένη αίτηση και στείλτε την ηλεκτρονικά στο email: opencourses@upatras.gr

Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε την  αίτηση ηλεκτρονικά.

Αρχείο: