Οδηγός για Μέλη ΔΕΠ

Επικαιροποιημένος ενημερωτικός οδηγός υλοποίησης των ανοικτών μαθημάτων για τα μέλη ΔΕΠ. (Ιούνιος 2013)