Οδηγός Τμηματικών Υπευθύνων

Επικαιροποιημένος Οδηγός για τους Τμηματικούς Υπεύθυνους του έργου που περιγράφει τις κύριες δραστηριότητες τους στο πλαίσιο του έργου.  (Ιούνιος 2013)