Υπηρεσία Υποστήριξης

Στο πλαίσιο του έργου θα λειτουργήσει από τη Μονάδα Υλοποίησης του έργου υπηρεσία υποστήριξης των μελών ΔΕΠ σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων τόσο σε ότι αφορά υλικό τρίτων που περιλαμβάνεται στο εκπαιδευτικό υλικό των μαθήματων όσο και σε ότι αφορά στα δικαιώματα χρήσης του τελικού παραγόμενου υλικού του κάθε μαθήματος στο σύνολό του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Φιερούλα Παπαδάτου, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2ος όροφος, τηλ: 2610 969623, email: fiori@lis.upatras.gr

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται το διάγραμμα των απαραίτητων διαδικασιών για τη διαχείριση των ζητημάτων πνευματικών δικαιωμάτων που θα ακολουθηθεί στο πλαίσιο του έργου.

Image