2η Συνάντηση Τμηματικών Υπευθύνων

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών 13 Μαρτίου 2013

Ημερίδα ενημέρωσης των Τμηματικών Υπευθύνων του έργου Ανοικτών Ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Πατρών. Συζητήθηκαν οι βασικές απαιτήσεις των μαθημάτων, η κοστολόγηση των μαθημάτων, οι διαδικασίες στελέχωσης των Τμηματικών Ομάδων Εργασίας (ΤΟΕ) καθώς και θέματα γύρω από τον εξοπλισμό του έργου και τα πνευματικά δικαιώματα. Παρακάτω υπάρχει και το αντίστοιχο υλικό.