Προδιαγραφές

Οι βασικές προδιαγραφές στο επίπεδο των μαθημάτων και του εκπαιδευτικού περιεχομένου του έργου είναι οι ακόλουθες:

  1. Δομή του ανοικτού μαθήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η πρόσκληση και το πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου ανά κατηγορία μαθήματος (Α, Β και Γ). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προδιαγραφές των μαθημάτων τύπου Β του Πανεπιστημίου Πατρών είναι υπερσύνολο των προδιαγραφών της κατηγορίας Α- που θέτει η Πρόσκληση.  Επίσης, οι προδιαγραφές των μαθημάτων τύπου Γ/πλήρη μαθήματα του Πανεπιστημίου Πατρών είναι υπερσύνολο των προδιαγραφών τύπου Α+/πλήρη μαθήματα που θέτει η Πρόσκληση.
  2. Χρήση ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου σύμφωνα με τις άδειες Creative Commons http://www.creativecommons.gr/. Το υπάρχον ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να διατίθεται με τις συγκεκριμένες άδειες χωρίς να προκύπτουν ζητήματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Επιπλέον θα πρέπει να πληρούνται και οι παρακάτω απαιτήσεις κάλυψης της διδακτέας ύλης του κάθε μαθήματος:

Μαθήματα Τύπου Β & Γ:

  • Το ψηφικό μη πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί (σημειώσεις κλπ) πρέπει να καλύπτει το 100% της συνήθης διδακτέας ύλης του μαθήματος (ΠΣ) ή των αυτοτελών ενοτήτων.
    • αφαίρεση εκπαιδευτικού υλικού για το οποίο το μέλος ΔΕΠ εκτιμά ότι υφίστανται ΑΝΕΠΙΛΥΤΑ ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Μαθήματα Γ:

  • το πολυμεσικό υλικό που θα καταγραφεί θα πρέπει να καλύπτει το 80% του συνόλου των Διδακτικών Ωρών του ΠΣ (θεωρία/διαλέξεις, εργαστήριο, φροντιστήριο, πεδίο κ.α. εφόσον το μέλος ΔΕΠ αποφασίσει να καλύψει και το τμήμα του εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πεδίου κ.α)
  • ΔΕΝ είναι απαραίτητο να δημοσιοποιηθεί το σύνολο του πολυμεσικού υλικού που θα καταγραφεί
    • Π.χ.  για περιεχόμενο από ένα εργαστήριο ή φροντιστήριο, το υλικό  για το οποίο υπάρχει  εκπαιδευτικό νόημα να δημοσιοποιηθεί, μπορεί να είναι αρκετά πιο σύντομο από το συνολικό καταγεγραμμένο υλικό. Για το τμήμα της θεωρίας, η κοπή του υλικού που δεν έχει νόημα, θα είναι  μικρότερη.
  • Το μέλος ΔΕΠ αναλαμβάνει την ευθύνη της τεκμηρίωσης της διαφοράς  μεταξύ της διάρκειας του καταγεγραμμένου υλικού  και της διάρκειας του δημοσιοποιημένου υλικού.