Ανοικτά Μαθήματα

Ως Ανοικτό Μάθημα ορίζεται το ολοκληρωμένο περιεχόμενο που επιτρέπει την αυτοτελή μελέτη του γνωστικού αντικειμένου:

  • καλύπτει πλήρως ένα μάθημα του Προγράμματος Σπουδών
  • καλύπτει μια ή περισσότερες αυτοτελείς πλήρεις ενότητες ενός μαθήματος του Προγράμματος Σπουδών σε περιπτώσεις συνδιδασκαλίας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η τεκμηρίωση  του μέλους ΔΕΠ για την αυτοτέλεια του μαθήματος , π.χ. η ενότητα αυτή αποτελεί αυτοτελές μάθημα σε άλλα προγράμματα σπουδών της χώρας ή της αλλοδαπής
  • αποτελεί ξενόγλωσση έκδοση ενός υπάρχοντος ΑΜ
 
Τα ανοικτά μαθήματα απευθύνονται σε:
  • Φοιτητές
  • Απόφοιτους για την επικαιροποίηση των γνώσεών τους
  • Οποιονδήποτε έχει το γνωστικό υπόβαθρο να παρακολουθήσει το αντικείμενο που καλύπτουν

 

Τα ανοικτά μαθήματα δεν αποτελούν εκλαϊκευμένη παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου