Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με το έργο και την υλοποίηση των ανοικτών μαθημάτων. Το αρμόδιο προσωπικό της Μονάδας Υλοποίησης του έργου θα αναλάβει να διεκπεραιώσει το αίτημά σας το συντομότερο δυνατόν. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με το προσωπικό της Μονάδας Υλοποίησης του έργου όπως παρακάτω:

- Προγραμματισμός & υλοποίηση των μαθημάτων

- Ιωάννα Γιαννούκου, τηλ: 2610 969627, email: igian@upatras.gr 

(Για ζητήματα προκηρύξεων, πληρωμών και συμβάσεων)

- Ευγενία Ορφανού-Ραυτοπούλου, τηλ: 2610  969630, email: eugenia@lis.upatras.gr

(Για ζητήματα υλοποίησης μαθημάτων)

- Θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων

- Φιερούλα Παπαδάτου, τηλ: 2610 969628, email: fiori@lis.upatras.gr

- Παραγωγή & Επεξεργασία Πολυμεσικού υλικού 

- Αριστείδης Κουτουλογένης, τηλ: 2610 962613, email: akoutoulog@upatras.gr

- Αντώνης Κορκόντζηλας, τηλ: 2610 962612, email: akork@upatras.gr

- Δήμητρα Σαραντοπούλου, τηλ: 2610 962612, email: jimsaranto@upatras.gr

- Υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας ανοικτών μαθημάτων

- Όλγα Γεωργιάδου, τηλ: 2610 962609, email: olgeorg@upatras.gr