Περιφερειακή Εκδήλωση για τα Ανοικτά Μαθήματα

Την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 έγινε στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου μας περιφερειακή εκδήλωση για τα ανοικτά μαθήματα και την ανοικτή μάθηση που οργάνωσε η Ιδρυματική Επιτροπή των Ανοικτών Ακαδημαικών Μαθημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην εκδήλωση είχαν προσκληθεί και μίλησαν εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων Πατρών, Ιωαννίνων, Πελοποννήσου, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλαδας που παρουσίασαν τις εμπειρίες τους για την ανάπτυξη ανοικτών μαθημάτων και στρατηγική για την ανοικτή μάθηση. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Νίκος Καραμάνος, που αφού συνεχάρη την Ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών για το έργο των ανοικτών μαθημάτων, τόνισε τη σημασία που έχει η προσπάθεια αυτή όχι μόνο για το Πανεπιστήμιο Πατρών αλλά και για την περιφέρεια, αφού το υλικό που έχει αναπτυχθεί αποτελεί υπόβαθρο για ανάπτυξη δράσεων κατάρτισης και δια βίου μάθησης στο ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τους εκπροσώπους των ιδρυμάτων και ανοικτή συζήτηση με το κοινό για την προοπτική του θεσμού και τη βιωσιμότητά του, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης, αλλά και σκέψεις για την ενίσχυση του και την καλύτερη σύνδεσή του με περιφερειακές δομές και διαλειτουργικότητα μεταξύ των ιδρυμάτων. Τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία του νέου κέντρου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων του Πανεπιστημίου, που είναι ο θεσμός που έχει αναλάβει την υποστήριξη και ανάπτυξη των ανοικτών μαθημάτων μετά το τέλος του έργου.

Image

Image