Πρόσκληση σε Εκδήλωση: Ανοικτά Μαθήματα - Προκλήσεις και Προοπτικές

Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πέμπτη 23/Απριλίου/2015, ώρα 10-14:00

Οι δράσεις δημιουργίας Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων στα Πανεπιστήμια της χώρας μας βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησής τους και πλέον έχουν αποκτήσει μια δυναμική που επιτρέπει και επιβάλλει μια πρώτη αποτίμηση των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων και την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών εντός και μεταξύ των ιδρυμάτων.

Παράλληλα θεωρούμε ότι είναι χρήσιμη η έναρξη μιας διεξοδικότερης συζήτησης για το μέλλον των σχετικών δράσεων δημιουργίας ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού και δράσεων τηλε-εκπαίδευσης γενικότερα και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις ανάγκες, προοπτικές και ευκαιρίες που υπάρχουν για τα ιδρύματα σε θέματα ανάπτυξης, εκπαίδευσης και έρευνας, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Ιδρυματική Επιτροπή του έργου των Ανοικτών Μαθημάτων διοργανώνει εκδήλωση, που είναι ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών για τα έργα των Ανοικτών Μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών αλλά και στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδας (Πελοπόννησος, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά).

Το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης θα διαμορφωθεί ως εξής:

10:00-10:30 Καλωσόρισμα-Χαιρετισμοί

10:30-12:00 Παρουσιάσεις ιδρυματικών δράσεων:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ι. Ρίζος),
Πανεπιστήμιο Πεολοποννήσου, (Ν. Πλατής, Γ. Λέπουρας)
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Κ. Καμπάση)
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Σ. Συρμακέσης)
Πανεπιστήμιο Πατρών (Ν. Αβούρης)

12-12:30 Διάλλειμα

12:30- 13.00 Παρουσίαση της εθνικής υποδομής και εργαλείων ανάπτυξης ανοικτών μαθημάτων open eclass 3.0 και Open delos 1.0

13.00- 14:00 Συζήτηση: Ο δρόμος μετά τα ανοικτά μαθήματα: ανάγκες, προοπτικές και ευκαιρίες για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα: στραγγυλή τράπεζα με τους εκπροσώπους των ιδρυμάτων και ανοικτή συζήτηση με το κοινό

14:00 Ελαφρύ γεύμα

Η συνάντηση θα διεξαχθεί στις 23 Απριλίου 2015, 10:00-14:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσετε για την συμμετοχή σας συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας παρακάτω.