Μαθήματα του Πανεπιστημίου Πατρών στην Εθνική Πύλη Αναζήτησης

Τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα έχουν αναπτυχθεί από τα Ελληνικά πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια με στόχο να παρέχουν υλικό αυτοδιδασκαλίας σε φοιτητές, αποφοίτους, μαθητές, επαγγελματίες και σε κάθε έναν που επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του. Πρόσφατα δημιουργήθηκε η Εθνική Πύλη Αναζήτησης, μέσω της οποίας είναι δυνατή η αναζήτηση μαθημάτων από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει ανά ίδρυμα ή θεματική επιστημονική περιοχή.

Στην Εθνική Πύλη Αναζήτησης έχουν ενταχθεί από την αρχή της δημιουργίας της και τα ανοικτά μαθήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο opencourses.gr μπορείτε να αναζητήσετε μαθήματα με σκοπό νέες γνώσεις, επιμόρφωση και εξειδίκευση, καθώς και ευκαιρία στη μάθηση, ενώ οι φοιτητές μπορούν να προετοιμαστούν για την παρακολούθηση μαθημάτων στο αμφιθέατρο ή για επανάληψη πριν τις εξετάσεις.

Τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Πατρών μπορείτε να βρείτε απευθείας και σε ξεχωριστό κατάλογο στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης - eclass.upatras.gr, χωρίς να χρειάζεστε προηγουμένως σύνδεση στην πλατφόρμα.

 
                                                                                       opencourses.gr