Ν.Αβούρης: Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Π.Π. - Εμπειρίες και προοπτικές

Ομιλία του Καθηγητή Ν.Αβούρη, Επιστημονικού Υπευθύνου των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της Ημερίδας με τίτλο "Η πρόκληση των Ψηφιακών Μαθημάτων στο Διαδίκτυο: Δυνατότητες και Μύθοι" στο ΙΤΥΕ Διόφαντος.