Οδηγός δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων LaTex και μετατροπή μέσω ειδικού προγράμματος του πηγαίου κώδικα LaTeX σε ένα κώδικα Nemeth (μαθηματικά για τυφλούς) και εκτύπωση σε Braille.