Οδηγίες Υλοποίησης Ανοικτών Μαθημάτων ΠΠ

Στην πλατφόρμα open eClass του Πανεπιστημίου Πατρών έχει δημιουργηθεί ψηφιακό μάθημα - Οδηγίες Υλοποίησης Ανοικτών Μαθημάτων ΠΠ - με σκοπό να περιγράψει τα βήματα που απαιτούνται από την στιγμή που αποφασίζετε να εντάξετε ένα μάθημά σας στα Ανοικτά Μαθήματα ως και τον τελικό χαρακτηρισμό του ως Ανοικτό Μάθημα Τύπου Β ή Γ. Η πρόσβαση στο μάθημα είναι Ανοικτή προς όλους.

Image
 

 

Επιπλέον, από την ομάδα ανάπτυξης του Ακαδημαϊκού Δικτύου (GUnet), έχουν δημιουργηθεί δύο ψηφιακά μαθήματα που αφορούν στα θέματα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και της Δημιουργίας Προσβάσιμων Κειμένων και Παρουσιάσεων από ΑμΕΑ. Η πρόσβαση και σε αυτά τα μαθήματα είναι Ανοικτή προς όλους. Τα μαθήματα είναι: