Οδηγίες Καταγραφής Πληροφοριών (Μεταδεδομένα)

Το παρόν κείμενο προτείνει τις πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό που θα πρέπει να συνοδεύουν ένα ανοικτό ακαδημαϊκό μάθημα. Η συμπλήρωση των μεταδεδομένων θα γίνει αφού αναβαθμιστεί η υπάρχουσα πλατφόρμα του eclass και θα ενημερωθείτε σχετικά.