Ημερίδα Ενημέρωσης Ανοικτών Μαθημάτων

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών 18 Φεβρουαρίου 2014

Στην Αίθουσα Διαλέξεων στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Ενημέρωσης και Ανταλλαγής Προβληματισμού των Ανοικτών Μαθημάτων.

Η Ημερίδα απευθύνθηκε στα μέλη ΔΕΠ που συμμετείχαν ως τώρα στο πρόγραμμα, αλλά κυρίως σε μέλη ΔΕΠ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα στα επόμενα εξάμηνα. Επιπλέον, απευθύνθηκε στα μέλη Τμηματικών Ομάδων Εργασίας (ΤΟΕ) που έχουν ήδη επιλεχθεί, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μελλοντικά, καθώς υπήρξε ενημέρωση ως προς τα καθήκοντα και τις διαδικασίες που θα αναλάβουν.

Με την παρουσία τους τίμησαν την Ημερίδα και Εκπρόσωποι του Ακαδημαϊκού Δικτύου (GUnet), οι κύριοι Π. Μπαλαούρας και Κ. Τσιμπάνης, οι οποίοι ενημέρωσαν για την οριζόντια δράση του έργου Ανοικτών Μαθημάτων, καθώς και για την πρόοδο των υπολοίπων Ιδρυμάτων, παράλληλα με αυτό της Πάτρας.

Image

Η ομάδα υλοποίησης του έργου επικεντρώθηκε στα πρώτα επιτεύγματα του έργου, παρουσιάζοντας ένα video με αποσπάσματα των μέχρι τώρα βιντεοσκοπημένων διαλέξεων. Παρουσιάστηκαν οι διαδικασίες που τηρούνται μέχρι την τελική δημιουργία του προϊόντος - video, καθώς και η νέα έκδοση του eclass, που υποστηρίζει τα Ανοικτά Μαθήματα και παίζει σημαντικότατο ρόλο στην τεκμηρίωσή τους.

Από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια της Ημερίδας υπήρξε η συζήτηση ανέμεσα στα προσκεκλημένα μέλη ΔΕΠ, τον καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ Στρατή Γαλλόπουλο και την καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας Έφη Καρακάντζα. Η συζήτηση αφορούσε στις πρώτες εμπειρίες που αποκόμησαν από την μέχρι τώρα συμμετοχή τους στο έργο και σε αυτή συμμετείχε ενεργά το κοινό, θέτοντας ερωτήσεις και εφράζοντας προσωπικές απόψεις και προβληματισμούς.

Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε επίσης το σχέδιο για το νέο Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων από τον Βασίλη Κόμη, μέλος της ομάδας εργασίας που συντάσσει τη μελέτη σκοπιμότητας, όπως όρισε η Σύγκλητος.

Στο τελευταίο κομμάτι της Ημερίδας, πραγματοποιήθηκε σύντομη ενημέρωση για τις διαδικασίες υποστήριξης των μελών ΔΕΠ σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων από την Φ. Παπαδάτου, μέλος της ομάδας εργασίας, ενώ δόθηκαν και γενικές αρχές και οδηγίες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων από τον Π.Τσιαβό, μέσα από τηλεδιάσκεψη.

Παρούσα στην Ημερίδα θα ήθελε να είναι και η κα Σωτηροπούλου Χρυσάνθη, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Δυστυχώς, για προσωπικούς λόγους αυτό δεν ήταν δυνατό, αλλά το κείμενό της είναι διαθέσιμο και μπορείτε να πάρετε μια ιδέα σχετικά με την άποψή της για τον ρόλο του μέλους ΔΕΠ στην διαδικασία δημιουργίας ενός ενδιαφέροντος βίντεο.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το υλικό της Ημερίδας, καθώς και τα Videos με τις ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην βιντεοπλατφόρμα opendelos.